Co to jest naprawa dylatacji?

Posadzki przemysłowe z betonu wymagają stosowania dylatacji. Dylatacje wykonywane są poprzez nacięcia betonu od 1/3 do 1/4 grubości posadzki, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie naturalnego procesu pękania posadzki z betonu. Bardzo ważne jest w trakcie użytkowania posadzki przemysłowej z betonu właściwe zabezpieczenie dylatacji przed zanieczyszczeniami, wodą i tym samym zniszczeniem. Czasami mimo starań, niestety dylatacje ulegają uszkodzeniu. Dziś podpowiemy wam jak sobie z tym problemem poradzić. Jak wygląda naprawa dylatacji?

Dlaczego dylatacje w betonie ulegają uszkodzeniu?

Do najczęstszych przyczyn problemów z dylatacjami w posadzkach, według naszego rozeznania są błędy podczas mycia posadzek. Gos użytkowników, osób odpowiedzialnych za czyszczenie posadzek zapomina, bądź nie zdaje sobie sprawy z tego, że zgubna dla dylatacji jest zalegająca w nich woda. Zaleca się, aby dylatacje właśnie celem ochrony przed zabrudzeniami i wodą umieszczać sznur dylatacyjny i masę dylatacyjną. Z biegiem lat masa poliuretanowa nie jest tak skuteczna, zdarza się, że powierzchnia dylatacji ulega naturalnej degradacji. Jest ona tym szybsza, im mocniej eksploatowana jest dana posadzka. Zwłaszcza jeśli jest ona poddawana zmiennym obciążeniom, a sama posadzka wykonana jest na niejednorodnym gruncie.

Dylatacje posadzek przemysłowych ulegają naturalnej degradacji wskutek występujących obciążeń eksploatacyjnych oraz pracy płyty posadzkowej. Dodatkowo uszkodzenia mogą następować szybciej i w większym zakresie, gdy pod posadzką występują grunty o niejednorodnej nośności lub wskutek wad wykonawczych.

Jakie występują rodzaje uszkodzeń w dylatacji i jak je naprawiać?

Do najczęściej występujących uszkodzeń dylatacji zaliczyć można:

  • wykruszenia brzegów dylatacji,

  • degradacja wypełnienia dylatacji,

  • pęknięcia wzdłuż linii dylatacji,

  • uszkodzenia w drzwiach, bramach i ciągach komunikacyjnych,

  • pojawienie się pęknięć posadzki poza liniami dylatacji (pęknięcia typu dylatacyjnego).

Istnieje kilka sposobów napraw posadzek przemysłowych z betonu. Jest on uzależniony od stopnia i rodzaju uszkodzeń, jakie wystąpiły w podłodze. Jedną z podstawowych metod naprawy uszkodzeń dylatacji jest usunięcie starego wypełnienia, fazowanie brzegów istniejącego nacięcia dylatacyjnego oraz uzupełnienie nowego wypełnienia. Jest to jednak możliwe tylko przy niewielkich uszkodzeniach, czasami potrzebne są bardziej inwazyjne metody jak np. nacinanie szczelin dylatacyjnych lub też całkowite odtworzenie dylatacji. Jeśli dylatacje mają całe krawędzie, wystarczy celem naprawy dylatacji usunąć stare wypełnienie, obrobić odpowiednio krawędzie dylatacji, oczyścić je i ponownie zamontować sznur i masę dylatacyjną.

Jak jeszcze może przebiegać naprawa dylatacji?

Czasami należy wyciąć „starą dylatację” wraz z otaczającą go zniszczoną nawierzchnią posadzki, dostosowując wycięcie do głębokości wykruszenia oraz minimalnej grubości zastosowanego materiału. Powstałe ubytki wypełnia się szybkosprawną zaprawą naprawczą, po czym następnie wykonuje się nowe nacięcia dylatacyjne, wraz z fazowaniem brzegów dylatacji, oczyszczeniem powierzchni roboczej i ponownym ułożeniu sznura i masy dylatacyjnej.

Nacinanie posadzki wykonujemy przy wykorzystaniu techniki diamentowej, przy użyciu przecinarek z tarczami diamentowymi. Ostrzegamy przed wykonywaniem tego typu prac samodzielnie. Sama czynność nie wydaje się skomplikowana, ale ogromne zapylenie towarzyszące cięciu w betonie może być niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. My w celu zmniejszenia negatywnych skutków pylenia używamy nowoczesnych odkurzaczy przemysłowych bądź wykonujemy cięcia w technice diamentowej na mokro. Pozwala nam to oferować nie tylko wysoką jakość świadczonych usług, ale również przeprowadzenie ich w sposób bezpieczny i mało uciążliwy dla klienta.

dylatacja