Naprawa dylatacji

Oferujemy usługi nacinania pod naprawy dylatacji każdego rodzaju – także przemysłowych. Z doświadczenia wiemy, że jedną z przyczyn uszkodzeń dylatacji jest nieprawidłowe mycie posadzek. Wiele osób zapomina, że dla dylatacji najszkodliwsze okazuje się zaleganie wody. Z biegiem czasu eksploatowana masa poliuretanowa ulega naturalnej degradacji, przez co cały system ulega zniszczeniu. To właśnie wtedy należy zdecydować się na naprawę dylatacji, zwłaszcza gdy posadzka została założona na niejednorodnym gruncie, a nawierzchnia ulega zmiennym obciążeniom eksploatacyjnym. Do innych źródeł uszkodzeń należą także błędy wykonawcze.

naprawa dylatacji

 

Podejmując się naprawy dylatacji, usuwamy następujące uszkodzenia:

  • wykruszenia brzegów,
  • degradacja wypełnienia,
  • pęknięcia pojawiające się wzdłuż linii dylatacji,
  • uszkodzenia w bramach i pozostałych ciągach komunikacyjnych.

Zajmujemy się także nacinanie posadzek – usuwamy pęknięcia poza liniami dylatacji.

Czytaj też: odwodnienia liniowe

Na czym polega naprawa dylatacji?

Stosujemy kilka metod naprawy dylatacji – dobieramy je w zależności od wymagań danej sytuacji. Podstawową metodą naprawy posadzek jest usunięcie starego wypełnienia, a następnie fazowanie brzegów i uzupełnienie nowego wypełnienia. Takie czynności wykonujemy wyłącznie w przypadku drobnych uszkodzeń. Poważniejsze zniszczenia wymagają od nas zastosowania bardziej zaawansowanych metod naprawy dylatacji, np. nacinania szczelin lub całkowitego odtworzenia systemu.