Jak wygląda naprawa szczelin dylatacyjnych w posadzce?

Szczeliny dylatacyjne są specjalnie tworzonymi przerwami, które wykonuje się w przypadku podłóg z betonu. Są one bardzo ważnym elementem, który zapewnia swobodną pracę konstrukcji, jej rozszerzanie się i kurczenie bez ryzyka powstawania pęknięć czy wypaczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na całą konstrukcję.  Działanie wilgoci, negatywnych warunków zewnętrznych oraz występowanie zmiennych temperatur powoduje kurczenie się i rozszerzanie podłogi. Dzięki szczelinom dylatacyjnym takie ruchy nie powodują uszkodzeń posadzki.

Dlaczego konieczna jest naprawa szczelin dylatacyjnych w posadzce betonowej?

Intensywna eksploatacja oraz duże obciążenie posadzek betonowych, zwłaszcza w zakładach przemysłowych może prowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń szczelin dylatacyjnych. Na pojawienie się uszkodzeń mogą wpływać także żrące substancje chemiczne czy wilgoć. Najczęściej objawia się to ich wykruszaniem, pękaniem wzdłuż linii lub deformacją. Naprawa dylatacji polega nie tylko na naprawie szczelin dylatacyjnych, ale również na usunięciu pęknięć oraz wykruszonych krawędzi i zabezpieczeniu całości.

Postępujące uszkodzenia mogą prowadzić do wyłamywania się większych fragmentów posadzki, co stanowi zagrożenie dla pracowników danego budynku. Warto pamiętać, że naprawę szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzić jak najszybciej. Ten rodzaj uszkodzeń bardzo szybko postępuje, przez co w późniejszej fazie naprawa wymaga znacznie więcej czasu i środków finansowych. Zignorowanie pojawiających się uszkodzeń może doprowadzić nawet do konieczności wymiany całej posadzki betonowej.

Jak wygląda proces naprawy szczelin dylatacyjnych?

Głównym celem naprawy szczelin dylatacyjnych jest jak najwierniejsze odtworzenie istniejącej wcześniej dylatacji. Uszkodzone brzegi szczeliny poddaje się odnowieniu. W przypadku mocniej uszkodzonych dylatacji wypełnia się je materiałami naprawczymi, a następnie ponownie nacina. Kolejnym krokiem jest wypełnienie substancją plastyczną, która pozwoli na stworzenie w pełni funkcjonalnych szczelin dylatacyjnych. Po usunięciu deformacji substancja jest usuwana ze szczelin, a dylatację zabezpiecza się przed ponownym zniszczeniem.

Przeprowadzenie naprawy szczelin dylatacyjnych pozwala na znaczne przedłużenie żywotności posadzki betonowej. Dbając o szczeliny dylatacyjne i szybkie przeprowadzanie napraw pozwoli na zachowanie posadzki w dobrym stanie przez naprawdę długi czas.

mężczyzna w kasku