Logo Tabet

Śrutowanie betonu i stali

Blastrakowanie, kulkowanie czy też groszkowanie to nazwy określające tę samą metodę obróbki powierzchni – śrutowanie. Śrutowanie jest techniką czyszczenia powierzchni przy wykorzystaniu różnych materiałów ściernych.

Śrutowanie jest techniką stosowaną przez naszą firmę nie tylko w odniesieniu do betonu. Z jednakowym powodzeniem może być wykorzystywane także do czyszczenia powierzchni stali, kamieni czy asfaltu. Równie skutecznie usuwamy w ten sposób mleczko cementowe, rdzę, farbę lub pozostałości po kleju. Chętnie korzystamy z tej techniki, oferując usuwanie starego oznakowania poziomego.


Śrutowanie posadzki betonowej

Zastosowanie standardowej techniki śrutowania betonu umożliwia efektowne, ekonomiczne i bezpyłowe oczyszczenie powierzchni. Zazwyczaj stosowane jest w przypadku przygotowywania jej do położenia nowych warstw żywic, polimoczników lub posadzek dekoracyjnych. Celem jest także osiągnięcie szorstkiej nawierzchni, która charakteryzuje się większą przyczepnością, a co za tym idzie – mniejszym ryzykiem poślizgu.

Standardowe śrutowanie posadzki betonowej jest wystarczające wówczas, gdy poddana obróbce nawierzchnia jest stosunkowo wyrównana. Jeżeli chcemy pozbyć się z posadzki cienkich warstw farby lub usunąć mleczko cementowe, należy zastosować mocniejsze materiały ścierne, ale też jest to efekt łatwy do osiągnięcia. W sytuacji, gdy chcemy uzyskać, oczyszczoną powierzchnię z mocno zdegradowanej i nierównej, proponujemy jednak usługę frezowania betonu.


Śrutowanie asfaltu

Śrutowanie asfaltu ma na celu odświeżenie - uszorstnienie, istniejącej jezdni drogowej. Stosowana technika pozwala na wykonanie prac w krótkim czasie, minimalizując przy tym utrudnienia w ruchu. Śrutowanie ma także zastosowanie przy regeneracji pasów startowych na lotniskach. Poprzez oczyszczenie z resztek gum nadaje powierzchni odpowiednią przyczepność.


Śrutowanie stali

Nasza oferta przewiduje usługę śrutowania stali, którą wykonujemy w celu oczyszczenia materiału z rdzy. Metoda stosowana jest przy odświeżeniu m.in. powierzchni mostów stalowych, zbiorników oraz pokładów statków. Jest to skuteczny sposób na odpowiednie przygotowanie nawierzchni pod położenie nowej powłoki.

Galeria

śrutowanie

Śrutowanie pod piktogramy

śrutowanie

Śrutowanie pod oznakowania poziome

śrutowanie

Śrutowanie pod linie komunikacyjne

kulowanie standardowe

Śrutowanie pod żywicę

kulowanie blastrakowanie

Śrutowanie posadzki betonowej

kulowanie blastrakowanie

Śrutowanie hali magazynowej

kulowanie blastrakowanie

Efekt śrutowania

kulowanie blastrakowanie

Blastrakowanie betonu

śrutowanie

Blastrakowanie pod izolację

śrutowanie

Kulowanie posadzki

śrutowanie

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

śrutowanie

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

śrutowanie

Śrutowanie pod żywicę poliuretanową

śrutowanie

Śrutowanie dachu

śrutowanie

Śrutowanie dachu

śrutowanie

Śrutowanie hali

śrutowanie

Śrutowanie hali

śrutowanie asfaltu

Śrutowanie asfaltu

śrutowanie asfaltu

Efekt śrutowania asfaltu

śrutowanie asfaltu

Uszorstnianie asfaltu

śrutowanie asfaltu

Oczyszczanie asfaltu

logo Tabet
  • Ta-Bet Ismena Tarkiewicz

  • 48-200 Prudnik, ul. Legionów 18/6

  • NIP: 755 19 32 105