Logo Tabet

Śrutowanie betonu i stali

Śrutowanie betonu (zwane też blastrakowaniem, kulkowaniem i groszkowaniem posadzek) to jedna z technik czyszczenia powierzchni przy wykorzystaniu różnych materiałów ściernych. Metoda jest wykorzystywana także do konserwacji stali, kamieni i asfaltu. Poprzez śrutowanie posadzek można skutecznie usunąć mleczko cementowe, rdze, farbę lub pozostałości po kleju. Chętnie korzystamy z techniki groszkowania betonu, oferując sprawne usuwanie starego oznakowania poziomego na parkingach zewnętrznych czy halach produkcyjnych.

Jakie są zalety śrutowania posadzek?

Groszkowanie posadzek – jako jedna z najwydajniejszych suchych metod obróbki powierzchni – okazuje się bardzo efektywną i ekonomiczną technologią, która zapewnia estetyczne, bezpyłowe i szybkie uzyskanie nośnego i mocnego podłoża w wielu obiektach przemysłowych i drogowych. Śrutowanie betonu to błyskawiczny sposób na bezproblemowe usunięcie powłok malarskich na lotniskach, parkingach, mostach, ulicach, magazynach, a także stalowych zbiornikach i innych obiektach o różnym przeznaczeniu. Groszkowanie posadzki ma szczególne zastosowanie w przypadku uszorstniania, czyli osiągania odpowiedniego profilu nawierzchniom potencjalnie niebezpiecznym ze względu na ryzyko ewentualnego poślizgu.

Na czym polega śrutowanie posadzki betonowej?

Zastosowanie standardowej techniki śrutowania betonu umożliwia efektowne, ekonomiczne i bezpyłowe oczyszczenie powierzchni. Zazwyczaj stosowane jest w przypadku przygotowywania jej do położenia nowych warstw żywic, polimoczników lub posadzek dekoracyjnych. Standardowe śrutowanie posadzki betonowej okazuje się wystarczające wówczas, gdy poddana obróbce nawierzchnia jest stosunkowo wyrównana. Jeżeli chcemy pozbyć się z posadzki żywicy, należy zastosować mocniejsze materiały ścierne, ale też jest to efekt łatwy do osiągnięcia. W sytuacji, gdy chcemy uzyskać, oczyszczoną powierzchnię z mocno zdegradowanej i nierównej, proponujemy jednak usługę frezowania betonu – również dostępną w naszej ofercie.


Śrutowanie asfaltu i stali

Śrutowanie asfaltu ma na celu odświeżenie - uszorstnienie, istniejącej jezdni drogowej. Stosowana technika pozwala na wykonanie prac w krótkim czasie, minimalizując przy tym utrudnienia w ruchu. Śrutowanie ma także zastosowanie przy regeneracji pasów startowych na lotniskach. Poprzez oczyszczenie z resztek gum nadaje powierzchni odpowiednią przyczepność.


Nasza oferta przewiduje usługę śrutowania stali, którą wykonujemy w celu oczyszczenia materiału z rdzy. Metoda stosowana jest przy odświeżeniu m.in. powierzchni mostów stalowych, zbiorników oraz pokładów statków. Jest to skuteczny sposób na odpowiednie przygotowanie nawierzchni pod położenie nowej powłoki.

Filmy

Śrutowanie posadzki

Galeria

Śrutowanie pod piktogramy

Śrutowanie pod piktogramy

Śrutowanie pod oznakowania poziome

Śrutowanie pod oznakowania poziome

Śrutowanie pod linie komunikacyjne

Śrutowanie pod linie komunikacyjne

Śrutowanie pod żywicę

Śrutowanie pod żywicę

Śrutowanie posadzki betonowej

Śrutowanie posadzki betonowej

Śrutowanie hali magazynowej

Śrutowanie hali magazynowej

Efekt śrutowania

Efekt śrutowania

Blastrakowanie betonu

Blastrakowanie betonu

Blastrakowanie pod izolację

Blastrakowanie pod izolację

Kulowanie posadzki

Kulowanie posadzki

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

Usuwanie zanieczyszczeń na dachu oczyszczalni

Śrutowanie pod żywicę poliuretanową

Śrutowanie pod żywicę poliuretanową

Śrutowanie dachu

Śrutowanie dachu

Śrutowanie dachu szczegóły

Śrutowanie dachu

Śrutowanie hali

Śrutowanie hali

Śrutowanie hali szczegóły

Śrutowanie hali

Śrutowanie asfaltu

Śrutowanie asfaltu

Efekt śrutowania asfaltu

Efekt śrutowania asfaltu

Uszorstnianie asfaltu

Uszorstnianie asfaltu

Oczyszczanie asfaltu

Oczyszczanie asfaltu

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

Śrutowanie posadzek

logo Tabet
  • TaBet Group Sp.z.o.o.

  • 48-200 Prudnik, ul. Włoska 11

  • NIP: 755 19 39 053