Logo Tabet

Oznakowania poziome

Firma TaBet przygotowuje posadzki pod oznakowania poziome, których celem jest organizacja i bezpieczeństwo ruchu. Oferujemy usuwanie starych oraz utworzenie nowych linii i znaków na parkingach wewnętrznych i zewnętrznych, placach, halach przemysłowych, stacjach benzynowych i dla wielu innych obiektów. Proponujemy trwałe i pewne rozwiązania.


Śrutowanie pod linie komunikacyjne

Aby wykonać profesjonalne linie komunikacyjne, stosujemy sprawdzone metody obróbki betonu, w tym śrutowanie. Usługa polega na wyśrutowaniu wcześniej wytrasowanych linii, a następnie pomalowaniu ich metodą natryskową. Jest to skuteczna technika oznaczenia poziomego w obiektach, której zastosowanie gwarantuje długą trwałość wykonanych linii.


Nacinanie pod linie komunikacyjne

Oferowana przez naszą firmę usługa nacinania betonu jest doskonałym rozwiązaniem dla tworzenia linii komunikacyjnych. Tak zwane bruzdowanie polega na nacinaniu w nawierzchni szczelin o głębokości około 3 mm. Odpowiednio wycięte bruzdy są następnie wypełniane żywicą. Oznakowanie utworzone metodą bruzdowania nie musi być odnawiane przez wiele lat.

Galeria

Oznakowania poziome

Oznakowania poziome

Oznakowania poziome parkingu

Oznakowania poziome parkingu

Znakownaie pól odkładczych

Znakownaie pól odkładczych

Oznakowania przejścia dla pieszych

Oznakowania przejścia dla pieszych

Oznakowanie magazynu

Oznakowanie magazynu

Linie komunikacyjne wylewane

Linie komunikacyjne wylewane

Bruzda pod linie komunikacyjne

Bruzda pod linie komunikacyjne

Bruzda pod oznakowanie

Bruzda pod oznakowanie

Oznakowania hali produkcyjnej

Oznakowania hali produkcyjnej

Efekt nacinania pod linie

Efekt nacinania pod linie

Efekt nacinania

Efekt nacinania

Przygotowania pod oznakowania

Przygotowania pod oznakowania

Przygotowania pod oznakowania szczegóły

Przygotowania pod oznakowania

Bruzdowanie posadzki

Bruzdowanie posadzki

Nacinanie betonu

Nacinanie betonu

logo Tabet
  • TaBet Group Sp.z.o.o.

  • 48-200 Prudnik, ul. Włoska 11

  • NIP: 755 19 39 053