Logo Tabet

Frezowanie betonu w ofercie TaBet

Frezowanie betonu jest podstawową metodą wykorzystywaną do obróbki tego materiału. Przy pomocy frezowania nadajemy powierzchniom pożądaną strukturę. Jest to metoda stosowana w sytuacjach, gdy chcemy ujednolicić nierówny poziom posadzki lub odnowić wyeksploatowaną nawierzchnię. W efekcie za każdym razem uzyskujemy znaczną poprawę wyglądu płaskich betonowych posadzek.

W swojej pracy korzystamy z wielu metod frezowania betonu. Każda z nich służy innemu celowi. Czas, by je Państwu przedstawić.

Frezowanie oczyszczające

Oczyszczające frezowanie betonu najczęściej ma na celu przygotowanie posadzki pod nową warstwę wylewki. Wykonując zlecenie tego typu, skupiamy się na usunięciu luźnych, zniszczonych frakcji posadzki. Ze starych nawierzchni zdejmujemy trudne zabrudzenia, takie jak kleje czy farby, a także wytrącone mleczko cementowe.


Frezowanie planetarne

Planetarne frezowanie betonu jest metodą, którą stosuje się zazwyczaj jako uzupełnienie standardowej obróbki (bębnowej). Głównym efektem, dla którego używamy frezowania planetarnego, jest wygładzenie struktury betonowych powierzchni. Czynność uzupełniona o szlifowanie betonu pozwala na znaczną poprawę jego struktury. W ten sposób zmniejszamy zużycie materiału potrzebnego do odtworzenia powierzchni.


Reprofilacja podłoża

Reprofilację podłoża proponujemy Państwu wówczas, gdy jest konieczne zniwelowanie różnic powstałych na powierzchni posadzki betonowej. Technika ta eliminuje również zjawisko występujące przy tzw. klawiszowaniu płyt.


Frezowanie głębokie

Głębokie frezowanie betonu proponujemy przy naprawach przemrożonej, rozwarstwiającej się powierzchni. Stosujemy je także podczas przygotowania starych, zniszczonych nawierzchni pod przyjęcie nowych, grubszych warstw. Korzyść wynikająca z zastosowania frezowania głębokiego to możliwość całościowego obniżenia powierzchni o dowolną głębokość.


Frezowanie ujednolicające

Przy naprawianiu powierzchni ramp, placów czy zjazdów stosujemy przede wszystkim frezowanie ujednolicające. W efekcie uzyskujemy znaczną poprawę estetyki nawierzchni, a także jej szorstkość, a tym samym lepszą przyczepność. Frezowanie posadzek tą techniką eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych warstw naprawczych, takich jak żywica.


Frezowanie bruzd

Wykonujemy głównie pod:

 • naprawę dylatacji,
 • osadzenie szyn transportowych w posadzce,
 • osadzenie odwodnień liniowych w betonie,
 • montaż ogrzewania podłogowego na zjazdach do garaży.
 • Technologia, którą wykorzystujemy, nie naraża posadzki na tak mocne obciążenia dynamiczne, jakie występują przy tradycyjnych metodach. Jest często stosowana w miejscach, w których istnieje duże ryzyko pożaru i zakaz cięcia piłą. Frezowanie odbywa się na mokro lub sucho przy użyciu przemysłowych odkurzaczy. Za pomocą tej metody możemy uzyskać głębokość nawet 100 mm przy szerokości minimum 350 mm.


  Frezowanie mini drogówką

  Dzięki stosowaniu maszyny mini drogowej realizujemy:

 • frezowanie posadzek w istniejącej geometrii podłoża (nie niszcząc istniejących spadków),
 • frezowanie betonu pod ustalony poziom „0” dzięki systemowi niwelacji,
 • wyprowadzanie spadków np. do odwodnień liniowych lub tworzenie kopert do np. odwodnień punktowych.
 • Rozwiązanie to jest znacznie dokładniejsze oraz wydajniejsze niż standardowe metody frezowania. Posadzka nie jest narażona na tak mocne obciążenia dynamiczne jakie występują podczas frezowania tradycyjnego.


  Frezowanie drogówkami

  Najczęściej jest stosowane w dużych obiektach magazynowo – produkcyjnych oraz na placach zewnętrznych. Idealnie nadaje się, gdy zależy nam na szybkiej realizacji i dokładności wykonania zlecenia. Wydajność to nawet 1000 m2 na głębokość 100 mm/12h pracy. Tę technologię wykorzystujemy głównie wtedy, gdy jest potrzebne znaczne obniżenie posadzki np. pod nowe warstwy naprawcze.

  Filmy

  Frezowanie bruzd

  Frezowanie pod ustalony poziom

  Galeria

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  frezowanie

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  frezowanie

  Przygotowanie pod izolację

  frezowanie

  Frezowanie tradycyjne

  frezowanie

  Frezowanie bębnowe

  frezowanie

  Reprofilacja podłoża

  frezowanie

  Frezowanie pod maty grzewcze

  frezowanie

  Frezowanie drogówką

  frezowanie

  Struktura po frezowaniu drogówką

  frezowanie

  Frezowanie mini drogówką

  frezowanie

  Bruzdy pod szyny transportowe

  frezowanie

  Frezowanie bruzd

  frezowanie planetarne

  Frezowanie planetarne

  frezowanie

  Frezowanie hali

  frezowanie

  Frezowanie mostu

  frezowanie

  Efekt frezowania

  reprofilacja

  Reprofilacja podłoża

  frezowanie

  Frezowanie pod poziom

  frezowanie

  Frezowanie asfaltu

  frezowanie

  Przygotowanie do frezowania

  frezowanie

  Konsola sterująca

  frezowanie

  Frezowanie dużych powierzchni

  frezowanie

  Efekt frezowania

  frezowanie

  Frezowanie

  frezowanie

  Frezowanie mini drogówką

  frezowanie

  Frezowanie posadzki

  frezowanie

  Frezowanie polimerobetonu

  logo Tabet
  • Ta-Bet Ismena Tarkiewicz

  • 48-200 Prudnik, ul. Legionów 18/6

  • NIP: 755 19 32 105