Logo Tabet

Frezowanie betonu w ofercie TaBet

Frezowanie jest podstawową metodą wykorzystywaną do obróbki betonu. Przy pomocy frezowania nadajemy powierzchniom betonowym pożądaną strukturę. Jest to metoda stosowana w sytuacjach, gdy chcemy ujednolicić nierówny poziom posadzki lub odnowić wyeksploatowaną nawierzchnię. Za każdym razem uzyskujemy w efekcie znaczną poprawę wyglądu płaskich betonowych posadzek.

W swojej pracy korzystamy z wielu metod frezowania betonu. Każda z nich służy innemu celowi. Czas, by je Państwu przedstawić.

Frezowanie oczyszczające

Celem frezowania oczyszczającego beton jest najczęściej przygotowanie posadzki pod nową warstwę wylewki. Wykonując zlecenie tego typu, skupiamy się na usunięciu luźnych, zniszczonych frakcji posadzki. Ze starych nawierzchni usuwamy trudne zabrudzenia, takie jak kleje czy farby, a także wytrącone mleczko cementowe.


Frezowanie planetarne

Frezowanie planetarne jest metodą obróbki, którą stosuje się zazwyczaj jako uzupełnienie standardowej (bębnowej). Głównym efektem, dla którego używamy frezowania planetarnego, jest wygładzenie betonowych powierzchni, co jest równoznaczne z poprawą ich struktury. W ten sposób zmniejszamy też grubość warstwy wyrównującej. Użycie w tym celu specjalistycznej frezarki planetarnej gwarantuje oszczędność materiałów do szpachlowania. Proponujemy, by równocześnie z frezowaniem planetarnym skorzystać z usługi szlifowania betonu.


Reprofilacja podłoża

Reprofilację podłoża proponujemy Państwu jako metodę stosowaną w celu zniwelowania różnic powstałych na powierzchni posadzki betonowej. Technika ta eliminuje również zjawisko występujące przy tzw. klawiszowaniu płyt.


Frezowanie głębokie

Frezowanie głębokie proponujemy przy naprawach przemrożonej, rozwarstwiającej się powierzchni betonowej. Stosujemy je także podczas przygotowania starych, zniszczonych nawierzchni pod przyjęcie nowych, grubszych warstw wylewki. Korzyść wynikająca z zastosowania frezowania głębokiego to możliwość całościowego obniżenia powierzchni o dowolną głębokość.


Frezowanie ujednolicające

Przy naprawianiu powierzchni ramp, placów czy zjazdów stosujemy przede wszystkim frezowanie ujednolicające. W efekcie uzyskujemy znaczną poprawę estetyki nawierzchni, a także jej szorstkość, a tym samym lepszą przyczepność. Skorzystanie z tej techniki frezowania posadzki eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych warstw naprawczych, takich jak żywica.


Frezowanie bruzd

Wykonujemy głównie pod:

 • Naprawę dylatacji
 • Osadzenie szyn transportowych w posadzce
 • Osadzenie odwodnień liniowych w betonie
 • Montaż ogrzewania podłogowego na zjazdach do garaży
 • Technologia, którą wykorzystuje,y nie naraża posadzki na tak mocne obciążenia dynamiczne jakie występują przy tradycyjnych metodach. Często stosowanie w miejscach gdzie istnieje duże ryzyko pożaru i zakaz cięcia piłą. Frezowanie odbywa się na mokro lub sucho przy użyciu przemysłowych odkurzaczy. Jesteśmy w stanie uzyskać głębokość nawet 100 mm przy szerokości minimum 350 mm.


  Frezowanie mini drogówką

  Dzięki stosowaniu maszyny mini drogowej jesteśmy w stanie:

 • Frezować posadzki w istniejącej geometrii podłoża (nie niszcząc istniejących spadków)
 • Frezować pod ustalony poziom "0" dzięki systemowi niwelacji.
 • Wyprowadzać spadki do np: odwodnień liniowych lub tworzyć koperty do np: odwodnień punktowych.
 • Rozwiązanie to jest znacznie dokładniejsze oraz wydajniejsze niż standardowe metody frezowania. Posadzka nie jest narażona na tak mocne obciążenia dynamiczne jakie występują podczas frezowania tradycyjnego.


  Frezowanie drogówkami

  Najczęściej stosowane jest na dużych obiektach magazynowo produkcyjnych oraz na placach zewnętrznych. Idealnie nadaje się gdy zależy nam na szybkiej realizacji i dokładności wykonania zlecenia. Wydajność nawet 1000 m2 na głębokość 100 mm/12h pracy. Technologie tą głównie wykorzystujemy wówczas gdy potrzebne jest znaczne obniżenie posadzki pod np: nowe warstwy naprawcze.

  Galeria

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Frezowanie ujednolicające

  frezowanie

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  frezowanie

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  frezowanie

  Przygotowanie pod izolację

  frezowanie

  Frezowanie tradycyjne

  frezowanie

  Frezowanie bębnowe

  frezowanie

  Reprofilacja podłoża

  frezowanie

  Frezowanie pod maty grzewcze

  frezowanie

  Frezowanie drogówką

  frezowanie

  Struktura po frezowaniu drogówką

  frezowanie

  Frezowanie mini drogówką

  frezowanie

  Bruzdy pod szyny transportowe

  frezowanie

  Frezowanie bruzd

  frezowanie planetarne

  Frezowanie planetarne

  frezowanie

  Frezowanie hali

  frezowanie

  Frezowanie mostu

  frezowanie

  Efekt frezowania

  reprofilacja

  Reprofilacja podłoża

  logo Tabet
  • Ta-Bet Ismena Tarkiewicz

  • 48-200 Prudnik, ul. Legionów 18/6

  • NIP: 755 19 32 105