Logo Tabet

Frezowanie betonu

Frezowanie betonu jest podstawową metodą wykorzystywaną do obróbki tego materiału. W ten sposób nadajemy powierzchniom pożądaną strukturę. Jest to metoda stosowana w sytuacjach, gdy chcemy ujednolicić nierówny poziom posadzki lub odnowić wyeksploatowaną nawierzchnię. W efekcie za każdym razem uzyskujemy znaczną poprawę wyglądu płaskich betonowych posadzek.

Jakie są metody frezowania betonu?

W swojej pracy korzystamy z wielu metod frezowania betonu:

 • frezowanie oczyszczające – jest to rodzaj frezowania posadzki, który ma na celu przygotowanie jej pod nową warstwę wylewki oraz usunięcie zniszczonych frakcji,
 • frezowanie planetarne – stosowane jako uzupełnienie standardowej obróbki bębnowej, polega na wygładzeniu struktury betonowych powierzchni, najczęściej uzupełniane o szlifowanie betonu w celu poprawy gładkości,
 • frezowanie głębokie – rodzaj frezowania betonu, który jest stosowany przy naprawie przemrożonej i rozwarstwiającej się powierzchni,
 • frezowanie ujednolicające – metoda frezowania posadzek, wykorzystywana przy naprawianiu ramp, placów i zjazdów, która eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych warstw naprawczych,
 • frezowanie bruzd – wykonywane głównie pod osadzenie szyn transportowych w posadzce oraz montaż ogrzewania podłogowego na zjazdach do garaży, stosowane także jako frezowanie odwodnień w betonie.

W zakresie frezowania betonu świadczymy usługi reprofilacji podłoża. Z takiego rozwiązania korzystamy, gdy istnieje konieczność zniwelowania różnic powstałych na powierzchni betonowej. Ta technika frezowania posadzki eliminuje zjawisko występujące przy klawiszowaniu płyt.

Frezowanie posadzek drogówką i minidrogówką

W naszej ofercie znajdziesz również usługi frezowania posadzek drogówkami i minidrogówkami. Drogówki są najczęściej wykorzystywane w dużych obiektach magazynowo-produkcyjnych, a także na placach zewnętrznych. Warto skorzystać z tej techniki, jeśli zależy Ci na szybkiej realizacji i dokładności wykonania zlecenia. Wydajność to nawet 1000 m2 na głębokość 100 mm/12h pracy. Z tego typu frezowania betonu korzystamy głównie wtedy, gdy jest potrzebne znaczne obniżenie posadzki np. pod nowe warstwy naprawcze.

Minidrogówki wykorzystujemy do frezowania posadzek w istniejącej geometrii podłoża (nie niszcząc istniejących spadków) oraz do frezowania betonu pod ustalony poziom „0” dzięki systemowi niwelacji. Nowoczesne maszyny są stosowane także do frezowania odwodnień kopertowych lub liniowych. Warto wiedzieć, że minidrogówki nie narażają posadzek na duże obciążenia dynamiczne.

Frezowanie oczyszczające

Oczyszczające frezowanie betonu najczęściej ma na celu przygotowanie posadzki pod nową warstwę wylewki. Wykonując zlecenie tego typu, skupiamy się na usunięciu luźnych, zniszczonych frakcji posadzki. Ze starych nawierzchni zdejmujemy trudne zabrudzenia, takie jak kleje czy farby, a także wytrącone mleczko cementowe.


Frezowanie planetarne

Planetarne frezowanie betonu jest metodą, którą stosuje się zazwyczaj jako uzupełnienie standardowej obróbki (bębnowej). Głównym efektem, dla którego używamy frezowania planetarnego, jest wygładzenie struktury betonowych powierzchni. Czynność uzupełniona o szlifowanie betonu pozwala na znaczną poprawę jego struktury. W ten sposób zmniejszamy zużycie materiału potrzebnego do odtworzenia powierzchni.


Reprofilacja podłoża

Reprofilację podłoża proponujemy Państwu wówczas, gdy jest konieczne zniwelowanie różnic powstałych na powierzchni posadzki betonowej. Technika ta eliminuje również zjawisko występujące przy tzw. klawiszowaniu płyt.


Frezowanie głębokie

Głębokie frezowanie betonu proponujemy przy naprawach przemrożonej, rozwarstwiającej się powierzchni. Stosujemy je także podczas przygotowania starych, zniszczonych nawierzchni pod przyjęcie nowych, grubszych warstw. Korzyść wynikająca z zastosowania frezowania głębokiego to możliwość całościowego obniżenia powierzchni o dowolną głębokość.


Frezowanie ujednolicające

Przy naprawianiu powierzchni ramp, placów czy zjazdów stosujemy przede wszystkim frezowanie ujednolicające. W efekcie uzyskujemy znaczną poprawę estetyki nawierzchni, a także jej szorstkość, a tym samym lepszą przyczepność. Frezowanie posadzek tą techniką eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych warstw naprawczych, takich jak żywica.


Frezowanie bruzd

Wykonujemy głównie pod:

 • naprawę dylatacji,
 • osadzenie szyn transportowych w posadzce,
 • osadzenie odwodnień liniowych w betonie,
 • montaż ogrzewania podłogowego na zjazdach do garaży.
 • Technologia, którą wykorzystujemy, nie naraża posadzki na tak mocne obciążenia dynamiczne, jakie występują przy tradycyjnych metodach. Jest często stosowana w miejscach, w których istnieje duże ryzyko pożaru i zakaz cięcia piłą. Frezowanie odbywa się na mokro lub sucho przy użyciu przemysłowych odkurzaczy. Za pomocą tej metody możemy uzyskać głębokość nawet 100 mm przy szerokości minimum 350 mm.


  Frezowanie mini drogówką

  Dzięki stosowaniu maszyny mini drogowej realizujemy:

 • frezowanie posadzek w istniejącej geometrii podłoża (nie niszcząc istniejących spadków),
 • frezowanie betonu pod ustalony poziom „0” dzięki systemowi niwelacji,
 • wyprowadzanie spadków np. do odwodnień liniowych lub tworzenie kopert do np. odwodnień punktowych.
 • Rozwiązanie to jest znacznie dokładniejsze oraz wydajniejsze niż standardowe metody frezowania. Posadzka nie jest narażona na tak mocne obciążenia dynamiczne jakie występują podczas frezowania tradycyjnego.


  Frezowanie drogówkami

  Najczęściej jest stosowane w dużych obiektach magazynowo – produkcyjnych oraz na placach zewnętrznych. Idealnie nadaje się, gdy zależy nam na szybkiej realizacji i dokładności wykonania zlecenia. Wydajność to nawet 1000 m2 na głębokość 100 mm/12h pracy. Tę technologię wykorzystujemy głównie wtedy, gdy jest potrzebne znaczne obniżenie posadzki np. pod nowe warstwy naprawcze.

  Filmy

  Frezowanie bruzd

  Frezowanie pod ustalony poziom

  Galeria

  Frezowanie ujednolicające

  Frezowanie ujednolicające

  Frezowanie ujednolicające przykład

  Frezowanie ujednolicające

  Frezowanie ujednolicające szczegóły

  Frezowanie ujednolicające

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia przykład

  Usuwanie powierzchniowego utwardzenia

  Przygotowanie pod izolację

  Przygotowanie pod izolację

  Frezowanie tradycyjne

  Frezowanie tradycyjne

  Frezowanie bębnowe

  Frezowanie bębnowe

  Reprofilacja podłoża

  Reprofilacja podłoża

  Frezowanie pod maty grzewcze

  Frezowanie pod maty grzewcze

  Frezowanie drogówką

  Frezowanie drogówką

  Struktura po frezowaniu drogówką

  Struktura po frezowaniu drogówką

  Frezowanie mini drogówką

  Frezowanie mini drogówką

  Bruzdy pod szyny transportowe

  Bruzdy pod szyny transportowe

  Frezowanie bruzd

  Frezowanie bruzd

  Frezowanie planetarne

  Frezowanie planetarne

  Frezowanie hali

  Frezowanie hali

  Frezowanie mostu

  Frezowanie mostu

  Efekt frezowania

  Efekt frezowania

  Reprofilacja podłoża

  Reprofilacja podłoża

  Frezowanie pod poziom

  Frezowanie pod poziom

  Frezowanie asfaltu

  Frezowanie asfaltu

  Przygotowanie do frezowania

  Przygotowanie do frezowania

  Konsola sterująca

  Konsola sterująca

  Frezowanie dużych powierzchni

  Frezowanie dużych powierzchni

  Efekt frezowania

  Efekt frezowania

  Frezowanie

  Frezowanie

  Frezowanie mini drogówką

  Frezowanie mini drogówką

  Frezowanie posadzki

  Frezowanie posadzki

  Frezowanie polimerobetonu

  Frezowanie polimerobetonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  Frezowanie betonu

  logo Tabet
  • TaBet Group Sp.z.o.o.

  • 48-200 Prudnik, ul. Włoska 11

  • NIP: 755 19 39 053