Jak ciąć beton – na sucho czy mokro?

Cięcie betonu to wyjątkowo trudne i wymagające wiedzy i doświadczenia zadanie. Ma to związek nie tylko z wyzwaniami, jakie stawia podczas obróbki ten twardy i wyjątkowo odporny na uszkodzenia materiał konstrukcyjny. Cięcie betonu przeprowadza się dwiema metodami, czyli na mokro i na sucho. Wyjaśniamy, jakie są pomiędzy nimi różnice i jakie znajdują zastosowanie.

Cięcie betonu od podstaw…

Wbrew pozorom, ciecie betonu nie jest czynnością wykonywaną sporadycznie. Mamy z nią do czynienia zarówno w przypadku przebudowy, modernizacji i remontów budynków, jak i różnych prac na zewnątrz obiektów budowlanych m.in. w przestrzeni publicznej. Beton to nieprzypadkowo najczęściej znajdujący zastosowanie materiał konstrukcyjny. Cechuje się on bowiem wysoką trwałością, twardością oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. To sprawia, że beton jest także materiałem, który trudno się obrabia – po uformowaniu i związaniu wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi i odpowiednich metod obróbki.

Obróbka betonu najczęściej odbywa się techniką diamentową, która uwzględnia dobór wysokiej jakości narzędzi diamentowych m.in. tarcz tnących i ściernych, dzięki którym możliwe jest precyzyjne wykonanie pracy.

Cięcie betonu na mokro – kiedy znajduje zastosowanie?

Możemy spotkać się z twierdzeniem, że ciecie betonu na mokro jest metodą opłacalną jedynie w przypadku znacznego zakresu robót, które odbywają się na dużej przestrzeni. To mit, który warto obalić, bo ciecie betonu na mokro równie dobrze sprawdza się w przypadku robót o niewielkim zakresie np. podczas wycinania szczelin dylatacyjnych i wykonywania nacięć antypoślizgowych. Metoda ta uwzględnia dobór narzędzi tnących z tarczami diamentowymi, za których chłodzenie odpowiada doprowadzana do nich woda. Dzięki temu można wykonywać niezbędne prace w precyzyjny - i co najważniejsze - ekonomiczny i nieobarczony ryzykiem uszkodzenia narzędzi sposób. W tym przypadku praca może być wykonywana w sposób ciągły, co skraca czas niezbędny do jej zakończenia. Co więcej, podczas cięcia betonu na mokro brak jest szkodliwego dla zdrowia i zanieczyszczającego miejsce pracy pyłu.

Ciecie betonu na sucho – kiedy znajduje zastosowanie?

Cięcie betonu na sucho to mniej efektywna, jednak także znajdująca zastosowanie metoda jego obróbki. W tym przypadku również stosowane są diamentowe tarcze tnące, jednak zamiast chłodzenia wodą, są one chłodzone dzięki swojej budowie. Uwzględnia ona odprowadzanie nadmiaru ciepła specjalnymi przestrzeniami. Ma to swoje wady, bo przekłada się zarówno na efektywność i precyzję wykonywanej pracy, jak i zwiększa ryzyko przegrzania tarczy i związanych z tym awarii. Cięcie betonu na sucho wiąże się także z powstawaniem pyłu oraz wymaga robienia przerw w pracy, które mają na celu schłodzenie tarczy tnącej. W związku z tym metoda cięcia na sucho znajduje zastosowanie w przypadku nieskomplikowanej i szybkiej do wykonania pracy, która nie wymaga szczególnej precyzji.

cięcie betonu