Jak wygląda skuwanie posadzki?

Skuwanie posadzki to wymagające wiedzy i doświadczenia zadanie, które warto powierzyć profesjonalistom. Trzeba wiedzieć, że nie zawsze konieczne jest tradycyjne skucie całej posadzki i wykonanie jej od nowa, bo można także zdecydować się na usunięcie jedynie wierzchniej, uszkodzonej warstwy i odnowienie posadzki. Wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda skuwanie posadzki oraz z jakimi problemami może się wiązać.

Kiedy skuwa się posadzki?

Skuwanie posadzek znajduje zastosowanie w przypadku bardzo zniszczonych wylewek i niektórych materiałów posadzkowych, czyli przede wszystkim różnego rodzaju płytek np. glazury. Skucie wierzchniej warstwy posadzki, czyli materiałów posadzkowych praktykowane jest, gdy nadają się one do wymiany i trzeba przygotować podłoże pod nowe materiały wykończeniowe. Skuwanie wylewek także wykonuje się w sytuacji, gdy są one znacznie uszkodzone np. ze względu na popełnione podczas ich wykonania błędy.

Skuwanie posadzki betonowej najczęściej wykonuje się do szczelin dylatacyjnych oraz do progów, a następnie po wybraniu gruzu i oczyszczeniu podłoża wylewana jest nowa posadzka betonowa.  

Skuwanie posadzki krok po kroku

Jeżeli posadzka betonowa kwalifikuje się jedynie do skucia, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metody jej usunięcia. W przypadku niewielkich pomieszczeń można zdecydować się na ręczne skuwanie betonu. Jest ono jednak bardzo uciążliwe, dlatego coraz częściej skuwanie posadzek uwzględnia zastosowanie odpowiednich narzędzi, czyli m.in. młotów udarowych i pneumatycznych, a także pił i przecinarek. Szybko i bez zbędnych wysiłków można dzięki nim skruszyć beton, a następnie trzeba usunąć powstały w ten sposób gruz. Skuwanie betonu wiąże się z dość dużym bałaganem. Podczas pracy młota udarowego powstają znaczne ilości pyłu, przed którym trzeba zabezpieczyć pozostałe pomieszczenia oraz drogi oddechowe i oczy. Jeżeli beton nie jest znacznie uszkodzony, to alternatywnym rozwiązaniem jest jego głębokie frezowanie, które pozwala usunąć uszkodzone podłoże bez związanych z kuciem betonu uciążliwości.

skuwanie posadzki